Evomark Oy - myyntijohdon partneri

Liiketoiminnan ydin on kenttämyyntiorganisaatioiden rakenne ja myyntialueet sekä niiden tehostaminen.

Missio

Missiona on auttaa myyntijohtoa parantamaan yrityksen myyntikentän kustannustehokkuutta ja myynnin johtamista yhtiön kehittämien järjestelmätyökalujen avulla. Yrityksen asiakkaina on noin 60 Suomen markkinoilla toimivaa kotimaista ja kansainvälistä yritystä.

Palvelut

Yritys tarjoaa myyntikentän optimoinnin ratkaisuja ja työvälineitä kustannustehokkaaseen myynnin johtamiseen. Lisäksi yritys tuottaa markkina-analyysejä optimoiduista myyntialueista sekä toteuttaa myyntialuekohtaisesti optimoituja ajo-ohjelmia.

Asiakkaat

Yrityksen palvelutarjontaa ja asiantuntemusta on hyödynnetty laajimmin päivittäistavarateollisuudessa sekä lääketeollisuuden ja erikoistavarakaupan kotimaan tavarantoimittajien myyntiorganisaatioissa.

Hyödyt

Yrityksen palvelukonseptit mahdollistavat myyntijohdon ajan ja kustannusten säästön. Myyntijohto varmistaa omien tavoitteidensa pohjalta kustannustehokkaan myyntikentän rakenteen sekä vastaanottaa työkaluja tämän johtamiseen ja kehittämiseen.

n.70

asiakasta

tuhansia

myyntialueita

27

vuoden kokemus

AA+

luottoluokitus

Evomark Oy

Evolution in marketing - myyntijohdon tukena ja sparraajana

Historia

Liikkeenjohdon konsulttiyritys on perustettu vuonna 1991 Paavo Pulkkisen johdolla. Evomark keskittyi kehittämään myyntikentän resurssien ja myyntipiirien suunnittelukonseptia SalesTeam PlanPartner® . Konsepti tähtää tavoitelähtöiseen edustajaresurssien ja myyntipiirien optimoimiseen paikkatietosovellustyökalujen avulla.

Evomarkin pääfokus on ollut päivittäistavarateollisuuden ja -markkinoijien yritykset sekä lääketeollisuuden itsehoitolääkkeiden myyntiorganisaatiot sekä erikoistavarakaupan tavaratoimittajayritykset. Työvälineitä voidaan hyödyntää kaikissa liikkuvaa työvoimaa sisältävissä myyntikentissä; toimialasta välittämättä.

• Yritys perustettu toiminimenä (1991)
• Yhtiömuoto muutettu osakeyhtiöksi (2007)
• Sukupolvenvaihdoksen johdosta Y-tunnus muuttunut (2012)

aq_block_16

Liiketoimintaosaaminen

Evomarkin palvelutarjonta keskittyy ydinliiketoimintaan. Asiakasprojektit jakautuvat seuraavasti.

  • Myyntikentän optimointi 55%

  • Teemakartat ja analyysit 15%

  • Myynti-ja markkinointi kohderyhmät 5%

  • Edustajakohtaiset ajo-ohjelmat 10%

  • Tulevaisuuden skenaariot 15%

Asiakashyödyt

Evomarkin palvelukonseptit mahdollistavat tavoitelähtöisen ja läpinäkyvän yhteistyön, joka vie vain vähän aikaa myyntijohdolta ja edesauttaa myyntijohdon keskittymistä ydin liiketoimintaansa eli myynnin johtamiseen.

Palvelukonseptien avulla myyntijohto varmistaa tavoitelähtöisesti rakennetun myyntikentän infrastruktuurin, jossa myyntikentän miehitys ja kenttämyyntialueet ovat tasapainoiset niin työkuorman kuin maantieteen mukaan. Tasapainoinen myyntikentän rakenne on pohjana kustannustehokkaan asiakaskäyntiohjelman tuottamiseen.

Myyntijohto saa yhteistyön päätyttyä itselleen työkaluja myynnin johtamiseen. Käytännön työkaluina voidaan mainita muun muassa optimoidun myyntikentän rakenteiden aluekohtaiset yhteenvetotaulukot, aluekartat, analyysitaulukot ja ajan tasalla olevat asiakaslistat. Lisäksi on mahdollista luoda myynnin ohjausta tai markkinointia tukevia teemakarttoja.

Palvelut

Evomarkin palvelutarjonta on kehitetty kenttämyyntihenkilöstön määrän ja myyntialueiden kustannustehokkuuden optimoimiseksi.

Myyntikentän optimointi

SalesTeam PlanPartner®

SalesTeam PlanPartner® on kokonaisvaltainen ja tavoitelähtöinen kenttämyynnin henkilöresurssien mitoituksen ja myyntialueiden optimoinnin suunnittelukonsepti. Konsepti tarjoaa myyntijohdolle ratkaisuja muun muassa seuraaviin kysymyksiin.

• Mikä on myyntikentän oikea henkilöstömäärä?
• Ovatko myyntikentän rakenteet kustannustehokkaita?
• Käyvätkö edustajat oikeiden asiakkaiden luona?
• Ovatko myyntipiirit maantieteellisesti optimaaliset?
• Käydäänkö asiakkaan luona tarvittavan usein?
• Saavutetaanko käyntiohjelmalla tavoiteltu peitto?
• Onko edustajien työkuormitus tasapainossa?

SalesTeam PlanPartner® on selkeä suunnitteluprosessi. Asiakkaan omaa aikaa sitoutuu vähän, jolloin myyntijohdon kallis ja niukka aikaresurssi voi kohdistua varsinaiseen ydinliiketoimintaan. Konkreettinen hyöty realisoituu nopeasti ja antaa työkaluja myynninjohtamiseen ja myyntiresurssien optimaaliseen hyödyntämiseen.

Optimoitu ajo-ohjelma

SalesTeam CallPlanner

SalesTeam CallPlanner tarjoaa kenttämyyntiorganisaatioille kustannustehokkaan asiakaskäyntiohjelman tuottamalla myyntialue-kohtaisen optimoidun ajo-ohjelman. Suunnitelmallisen asiakaskäyntiohjelman avulla myyntiedustajien käytetty ajoaika minimoituu antaen enemmän aikaa myyntityöhön samalla parantaen yritysten kustannus- ja ympäristötehokkuutta ja niiden kautta kilpailukykyä. Konsepti antaa yleiskuvan muun muassa seuraaviin kysymyksiin.

• Kuinka paljon työaikaa käytetään asiakastapaamisissa?
• Kuinka paljon työaikaa kuluu autossa?
•Kuinka paljon kilometrejä ajetaan myyntijaksossa?
•Kuinka monta yöpymistä vaaditaan myyntijaksossa?

SalesTeam CallPlanner on työkalu, joka huomioi asiakkaan asettamat tavoitteet sekä myyntikentän maantieteelliset rajat. Palvelun avulla myyntijohto saa konkreettista apua budjetointiin ja tukea tehokkaamman ajo-ohjelman suunnitteluun.

Teemakartat

Location Intelligence

Business- ja Location Intelligence ovat paikkatietoalan sekä markkinoinnin tärkeitä kasvualueita. Hyödyntämiskohteina voi olla niin markkinoinnin kohdentaminen, kohderyhmien visualisoiminen kuin toimipaikkaverkoston suunnittelu tai apu myyntikentän optimoinnissa.

GIS (Geographic Information Systems) in Business palveluiden avulla voidaan visuaalisesti havainnollistaa yhdessä paikkatietoratkaisujen kanssa tilastotietoja kuten myyntidataa suoraan kartoilla. Paikkatietojen hyödyntämisen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat kunhan tarvittava data on käytettävissä.

Teemakartoilla voidaan esittää esimerkiksi värein ja symbolein suuruusluokat optimoitujen myyntialueiden asukas- tai myyntimääristä, kohderyhmistä, markkinaosuuksista tai myynninkehityksestä. Karttojen avulla saa nopeasti visuaalisen laaja-alaisen ymmärryksen haluamasta asiakokonaisuudesta ja mahdollisista kehitysalueista.

Yhteistyökumppanit

Yhteistyöverkostomme mahdollistaa palvelutarjontamme laadukkuuden

aq_block_27
aq_block_28
aq_block_29
aq_block_30
aq_block_31
aq_block_32

Yhteystiedot

Evomark Oy yhteystietoineen

Mikko Viljanen

Vastuullinen konsultti

Vastuullinen konsultti

Ekonomi (M.Sc.)

+358 40 527 7800
mikko.viljanen@evomark.fi

Mikko @ LinkedIn

Evomark Oy

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Tarhurintie 20 a 6
FI-01350 Vantaa

info@evomark.fi

Laskutus

Verkkolaskuosoitteemme

Verkkolaskuosoitteemme

Operaattori: 003710948874
Verkkolaskuosoite: 003725059658
OVT-tunnus: 003725059658

Pyydämme jatkossa lähettämään mahdolliset paperilaskut ostolaskujen skannauspalveluun.

Lisätietoa laskutuksesta sähköpostitse: laskutus@evomark.fi

Ole rohkeasti yhteydessä ja kuule kuinka voimme olla sinulle avuksi

Kiitos mielenkiinnosta Evomarkin palveluita kohtaan. Jätä yhteydenottopyyntö alla olevan lomakkeen kautta. Otamme yhteyttä seuraavana arkipäivänä.


Täyttämällä yhteydenottolomakkeen tiedot annat suostumuksen tietojen tallentamiseen ja käyttämiseen tietosuojaselosteen mukaisesti.